Cenník muráskych a remeselných prác robíme individuálne pri obhliadke.

 

stierka                                        -     3,5 e / m2

omietka                                      -     3,5 e / m2

sieťovanie                                  -     2,5 e / m2

obklad                                       -     13 e / m2

dlažba                                        -     12 e / m2

sadrokartón                                -     9 e / m2

pokládka zámkovej dlažby            -     8 e / m2

múranie                                     -     7 e / m2

osadenie zárubne                        -     15 e / kus

betónový poter                            -     5 e / m2 

pokládka plávajúcej podlahy          -     3,5  e / m2

malovanie                                    -    0,6 e / m2